Project

Governance van de regionale ontwikkeling in Nederlandse regio's en meer specifiek in de regio Noordwest (HD3552)

In Nederland zijn diverse regionaal economische samenwerkingsverbanden actief. Deze samenwerkingsverbanden zijn voortdurend in ontwikkeling en ontstaan vanuit de behoefte van regionale stakeholders zélf om samen te werken aan economische ontwikkeling.

Ze verschillen qua samenstelling, doelstelling en belang. In dit onderzoek is een inventarisatie uitgevoerd van de regionale samenwerkingsverbanden die zich richten op economische ontwikkeling van regio's. Vervolgens is voor de Regio Noordwest een analyse uitgevoerd van hoe de boards als regionale samenwerkingsverbanden daar bijdragen aan het versterken van het innovatieve ecosysteem. Inspiratie is opgehaald uit de Nordic landen en de resultaten van de analyse zijn besproken met de directeuren van de boards tijdens een ontbijtsessie, gericht op het vinden van synergie en kansen voor verbeterde samenwerking.

Deliverables

  1. worddocument met groslijst van organisaties
  2. excelsheet in vorm van database
  3. vlot leesbare notitie met relevante bevidningen uit vergelijkende analyse + organisatietypologie
  4. presentatie tijdens sessie met beleidsmedewerkers om de bevindingen van de vergelijkende analyse te toetsen en te delen.
  5. goed leesbare notitie met voornaamste bevindingen uit diepgaandere analyse en aanbevelingen voor de regio Noordwest.
  6. reflectiesessie met sleutelactoren Noordwest

Publicaties