Project

Governance voor biodiversiteit stimuleren

Bij governance voor biodiversiteit schiet het klassieke denken en doen te kort. De Nederlandse overheid wil weten hoe governance van biodiversiteit gestimuleerd kan worden. Doel van het project is laten zien hoe governance-arrangementen succesvol kunnen zijn bij het realiseren van biodiversiteitsdoelstellingen.

Bij governance voor biodiversiteit schiet het klassieke denken en doen te kort. Bij internationale verdragen wordt de uitvoering in elk land als vanzelfsprekend beschouwd, maar dat is achterhaald. Governance moet meer mobiliserend werken, vooral nu de overheid zich financieel terugtrekt.
Er is behoefte aan governance-arrangementen die minder afhankelijk zijn van publieke financiering, en meer gericht op betere relaties tussen het Nederlandse, Europese en mondiale biodiversiteitsbeleid.  
De Nederlandse overheid wil weten hoe governance van biodiversiteit gestimuleerd kan worden. Welke vernieuwende governance-arrangementen bieden kansen voor biodiversiteit? Hoe kunnen nationale, Europese en mondiale governance-arrangementen elkaar versterken? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wil in deze behoefte voorzien.
Doel van het project is laten zien hoe governance-arrangementen succesvol kunnen zijn bij het realiseren van biodiversiteitsdoelstellingen. Een tweede doel is laten zien hoe Nederland hieraan het beste kan bijdragen. De focus ligt bij het realiseren van biodiversiteitsdoelen in de EU (in het kader van de vogel- en habitatrichtlijnen) en de Convention on Biological Diversity (CBD).

Aanpak en tijdspad

Activiteiten in 2013 zijn:

  • Probleem analyseren en analysekader opstellen
  • Arrangementen scannen
  • Arrangementen analyseren en analysekader toetsen
  • Evalueren scans, onderzoeken arrangementen voor Multi Level Governance
  • Presenteren resultaten aan opdrachtgever en invulling onderzoek 2014 vaststellen.

Resultaat (beoogd)

Resultaten zijn:

  • Een overzicht van governance en sturingsarrangementen die bijdragen aan biodiversiteitsdoelen op meerdere schaalniveaus.
  • Inzicht in nieuwe multi-level arrangementen en de kritische succesfactoren om nationale initiatieven op te schalen en/of aan te laten sluiten bij andere beleidstrajecten.
  • Tussenrapportage voor intern gebruik (2013)
  • Twee wetenschappelijke artikelen (2014).