Project

Grafische weergave verschillende agroketens

Voor een rapport over het verdienvermogen rond kringlooplandbouw heeft LNV behoefte aan een aantal grafische elementen (plaatjes, stroomschema) die op data gebaseerd zijn. Het betreft ten eerste een update van actuele cijfers en met ook in de figuur toeleveranciers, export en import. Bovendien is er behoefte aan plaatjes van een aantal productieketens (waarin de gehele keten (met toegevoegde waarde / volumes) wordt weergegeven. In het bijzonder daar graag ook aandacht voor import en export, van voer en andere inputs, maar ook van producten die de grens overgaan. Dit lijkt in de basis op de output van het project Import en export van het Nederlandse agrocomplex en de impact van kringlooplandbouw.

Om inzicht te geven in de structuur van het Nederlandse agrocomplex, worden in deze notitie:

  • de structuur van diverse ketens van farm to fork beschreven
  • om inzicht te geven in de verwevenheid en complexiteit van de productie, import/export en binnenlandse activiteiten worden deze aan de hand van een 4-tal voorbeelden ge├»llustreerd. Twee voorbeelden uit plantaardige ketens: tomaat en tarwe en twee voorbeelden uit dierlijke ketens: pluimveevlees en zuivel

Publicaties