Project

Green Deal producerend landschap (HD3579)

In 2015 gaat het om twee typen vragen, waarbij alleen naar het atelier van de Westelijke Langstraat gekeken wordt: resultaten van kosten en baten uit 2014 worden gebruikt om de compensaties in lijn te brengen met de subsidievoorwaarden van het experiment; inzicht krijgen in fosfaatconcentraties in de bodem van de percelen die meedoen in het experiment; inzicht krijgen in de hoeveelheid fosfaat die via de gewassen worden afgevoerd; inzicht in de kosten en baten van de deelnemers inclusief kosten voor deelname aan het experiment. De Green Deal Producerend Landschap is een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, LTO Nederland en het ministerie van EZ die is opgestart in 2013. Doel van de Green Deal is om nieuwe innovatieve samenwerkingsvormen tussen landbouw en natuur te onderzoeken en te stimuleren die bijdragen aan een efficiënter en effectiever gebiedsbeheer (bodem-watersysteem) voor biodiversiteit en voor de economie van de landbouw. Daartoe is specifieke wetenschappelijke kennis nodig. In de Westelijke Langstraat loopt sinds 2014 een experiment met sturend landgebruik.

Het experiment beoogt om met hulp van de teelt van specifieke gewassen fosfaat terug te winnen en uitspoeling vanuit landbouwgronden te verminderen, ten behoeve van de Natura 2000 doelen. Om kennis te vergaren over het sturend landgebruik worden zowel fysieke aspecten (fosfaatconcentraties in de bodem en van de gewasopbrengsten, gewicht van gewasopbrengsten) als monetaire aspecten (kosten en baten van het gewas) gemonitord.

De Green Deal Producerend Landschap is een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, LTO Nederland en het ministerie van EZ die is opgestart in 2013. Doel van de Green Deal is om nieuwe innovatieve samenwerkingsvormen tussen landbouw en natuur te onderzoeken en te stimuleren die bijdragen aan een effici├źnter en effectiever gebiedsbeheer (bodem-watersysteem) voor biodiversiteit en voor de economie van de landbouw. Daartoe is specifieke wetenschappelijke kennis nodig. In de Westelijke Langstraat loopt sinds 2014 een experiment met sturend landgebruik. Het experiment beoogt om met hulp van de teelt van specifieke gewassen fosfaat terug te winnen en uitspoeling vanuit landbouwgronden te verminderen, ten behoeve van de Natura 2000 doelen. Voor dit experiment zijn er in 2015  twee activiteiten. Ten eerste worden de fysieke aspecten van het experiment in 2015 gemonitord en ten tweede worden de kosten en baten van de gewaskeuze en opbrengsten in 2015 in kaart gebracht. dat door de betrokken partijen is opgezet. De fysieke monitoringsresultaten zullen na het experiment gebruikt worden om teelt-strategie├źn voor het volgende jaar te ontwikkelen. De monetaire resultaten worden gebruikt om de compensatie van de deelnemers te bepalen.

Publicaties