Project

Green Deals Recreatie en Natuur: leren, communiceren en evalueren

Green Deal als beleidsinstrument biedt het Ministerie van EZ kans om initiatieven op het vlak van groen en groei van de grond te krijgen. Om het instrument optimaal in te kunnen zitten is communicatie en evaluatie van het instrument gewenst.

Uit de rapportage over 2013/2014 van het Innovatieprogramma Green Deals blijkt dat de impact van wat geleerd is in de Green Deals niet vanzelf opgepikt en verspreid wordt. Daarom wil EZ door middel van een Koepeldeal Natuur en Recreatie impact stimuleren. Vanuit de Koepeldeal Natuur en Recreatie zijn 6 Green Deals als icoonprojecten gestart die nu alle 6 in hun 3e jaar van uitvoering zijn beland. 

Binnen dit projectvoorstel is de vraag van het Ministerie van EZ opgepakt om met behulp van de resultaten en ervaringen van de lopende 6 Green Deals andere partijen op weg te helpen richting realisatie van hun plannen voor groei en groen zoals verwoord in verschillende beleidsnotities van het ministerie. De verspreiding van de kennis uit de lopende 6 Green Deals vormt de basis voor 1) het organiseren van externe communicatie rondom de 6 icoonprojecten en 2) het evalueren van de behaalde resultaten gericht op mogelijkheden voor opschaling en doorbraken in regels en wetten.

Publicaties