Project

Green chemicals via microbes; natural nootkatone as flavour and agrochemical - AF12141

Het doel van dit project is om hoogwaardige grondstoffen uit planten op een duurzame en effectieve manier te produceren. Hierdoor kan de toevoer van deze grondstoffen naar bestaande markten sterk versoepeld worden, maar ook kunnen er nieuwe markten eworden aangeboord.

Nootkaton is een groene grondstof met een erg hoge waarde. Het wordt vooral gebruikt in de voedings industrie, bijvoorbeeld in cola. Ook is er groot potentieel voor nieuwe toepassingen. Tot nu toe wordt de stof gemaakt uit de terpeenfractie die vrijkomt bij de verwerking van citrus vruchten, via chemische oxidatie. Een fermentatieve manier van produceren zou de beschikbaarheid en kwaliteit van nootkaton beter maken, omdat deze niet meer afhankelijk is van de citrus oogst, en niet verontreinigd is met pesiciden. Daar draagt dit project in belangrijke mate aan bij. De toepassingen van biobased nootkaton zijn groot: het kan toegepast worden als alternatief voor stoffen uit de petrochemie die nu gebruikt worden om insecten en schimmels te weren. Ook belangrijk is dat concepten die in dit projecxt voor nootkaton worden ontwikkeld ook toepasbaar zijn voor andere terpenen, bijvoorbeeld patchouli, of chemische bouwstenen voor de biobased chemische industrie.  

: deze stof kan gebruikt worden om teken te verjagen

 

Publicaties