Project

Green deal 'weet welk plantmateriaal je (ver)koopt!'

De kwaliteit van plantmateriaal bepaalt in grote mate het presteren van een beplanting, zowel gelet op de economie van het bosbedrijf als op de biodiversiteit. Beheerders van bos, natuur en landschap moeten standaard genetisch verantwoord plantmateriaal uit de Nederlandse Rassenlijst Bomen gebruiken bij hun beplantingsprojecten. Boomkwekers moeten ervoor zorgen dat dit materiaal voorhanden is, en dat de herkomst ervan transparant is. Hiertoe is olv EZ een Green Deal opgezet.        

De Green Deal van EZ heeft als doel om samen met partijen in de keten van bosplantsoen te zorgen voor gebruik van verantwoord plantmateriaal. Vertrekpunt hierbij is dat alle ketenpartijen bereid zijn hun verantwoordelijkheid in de keten te nemen met gelijkwaardigheid en respect naar de betrokken partijen en hun positie. Het uiteindelijke doel is voor iedereen gelijk: een goede kwaliteit van onze (bosrijke) en natuurlijke leefomgeving. Bij de uitvoering van de Green Deal blijkt dat de betrokken partijen soms sterk van mening verschillen, maar dat bij gebrek aan kennis van de technisch inhoudelijke achtergrond discussies te veel op basis van emoties worden gevoerd. Dit project helpt EZ om bij deze Green Deal producenten en gebruikers van plantmateriaal van elkaars belangen op de hoogte te brengen en daarbij aandacht te houden voor de specifieke problemen en aandachtspunten van beide partijen, zodat iedereen dezelfde taal spreekt bij het bestellen en afleveren van plantmateriaal. Er wordt gewerkt aan een vervolg op de lopende green deal en EZ hoopt dat de investeringen in kennis uit dit project helpen bij een positief besluit.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Publicaties