Project

Green deals

De Green Deal Nationale Federatie stadsgerichte landbouw beoogde het professionaliseren van stadsgerichte landbouw initiatieven in Nederland. Van een aantal praktijk voorbeelden van stads(gerichte) landbouw wordt het verdienmodel, de ruimtelijk einpassing en de ecologische impact (sluiten van kringlopen) in kaart gebracht, geanalyseerd en becommentarieert. Tevens is gekeken in hoeverre initiatieven geschikt zijn om externe financiering aan te trekken (leningen of risicodragend kapitaal). Verschillende vormen van venture capital worden besproken. Tenslotte wordt gekeken onder welke voorwaarden externe financiering beschikbaar zou kunnen komen voor stadslandbouw.

Deliverables

http://www.vanbergenkolpa.nl/nl/313_greendeal_stadslandbouw.html

Green deal consortium 2013, Stadsboeren in Nederland, Professionalisering van de stadsgerichte landbouw

Jan Willem van der Schans, 2013, De economie van de stadslandbouw, Stedebouw en Architectuur nr 7, nov. 2013, p. 12-13

Jan Willem van der Schans 2013, Stadslandbouw in kantoren, Stedebouw en Architectuur, nr 6, oct 2013, p. 5

Publicaties