Project

GreenCook

Voedselverspilling is een belangrijk onderwerp in de discussie over mondiale voedselzekerheid en het thema is verbindend naar sociale aspecten rond voedselconsumptie en productie. In Nederland wordt tussen 1.5-2.5 miljoen ton aan voedselgrondstoffen vermijdbaar en potentieel vermijdbaar te laagwaardig benut.

Doelstellingen project

De doelstelling van GreenCook is het tegengaan van voedselverspilling en het ontwikkelen van  een model voor duurzaam voedselbeheer in het NWE-gebied.

Aanpak en tijdspad

Het probleem van voedselverspilling laat niemand onberoerd. Het hangt nauw samen met het afvalvraagstuk, met consumptiegedrag en met klimaatverandering. Elk jaar belandt over de wereld ruim een kwart van al het geproduceerde voedsel onaangeroerd in de vuilnisbak. De negatieve gevolgen van deze verspilling zijn voelbaar: voor gezinnen (onnodige uitgaven), voor gemeenschappen (meer afvalverwerking), voor het milieu (inefficiënt gebruik van grondstoffen, onnodige vervuiling) en voor de economie (inefficiënte en onnodige kosten, toekomstige schaarste van voedsel). Sinds kort werkt men aan middelen die consumenten moeten helpen om voedsel beter te beheren zonder aan koopkracht in te boeten. Ze focussen op een wijziging van het gedrag of van het aanbod (in de supermarkt, een restaurant of in de kantine). De doorbraak laat echter op zich wachten omdat er heel wat bij komt kijken, met name bewuste of onbewuste beïnvloeding.
GreenCook wil voor die doorbraak zorgen door de voedselketen bij het Project te betrekken en door nog niet geschakelde verbanden te leggen met de gezondheidssector, maatschappelijk welzijn en economische ontwikkeling. Samen met alle Partners wil het project aantonen welke meerwaarde deze gemeenschappelijke multidisciplinaire aanpak genereert en zo invloed uitoefenen op het gemeenschappelijk beleid, om te komen tot een nieuw Europees model voor duurzame voeding.
De strijd tegen voedselverspilling spitst zich toe op gedragsverandering bij de consumenten en op optimalisering van het voedselaanbod. GreenCook heeft met haar Partners 4 actieterreinen in kaart gebracht in de vorm van 4 locaties die symbool staan voor voedselconsumptie en waar tevens 4 belangrijke doelgroepen actief zijn:

  • thuis in de keuken: gezinnen en kansarme doelgroepen, afvalbeheerders
  • in het restaurant, in de bedrijfskantine: horecavakmensen en toeleverende ketenpartijen
  • in de schoolkantine: leraren en leerlingen (pedagogie); koks (beheer)
  • in de supermarkt: producenten, retailers; voedselbanken

Resultaten

  • ontwikkelen van pilotactiviteiten en over methodologie en resultaten communiceren met doelgroepen.
  • 1-3 kennisrapportages
  • 2 pilotstudies