Project

Grenzen aan CO2 voor gerbera

Beoogd doel van dit onderzoek is bij Gerbera aantonen dat telen met een concentratie aan CO2 van maximaal 550 ppm en een maximale dosering van 75 kg/ha.uur CO2 goed mogelijk is. Dit mag dan niet ten koste gaan van bloemgrootte, gewicht en aantal.

Doelstelling

Het project Het Nieuwe Telen heeft bij Gerbera aangetoond dat het gebruik van warmte en energie voor belichting sterk kan worden verminderd. In de zomermaanden kan zelfs langere tijd zonder of met minimale energie-input worden geteeld. Gevolg hiervan is dat in deze periode er geen of zeer weinig CO2 beschikbaar is voor dosering in de kas. Voor de praktijk is dit een kostenpost. Bij bedrijven die voor de CO2 afhankelijk zijn van eigen opwekking, is er dan geen CO2 beschikbaar. Hiermee wordt de vraag urgent hoeveel CO2 er nodig is voor de Gerbera, zonder dat dit tot productie- of kwaliteitsverlies leidt.

Dat beperking van de CO2-dosering mogelijk is zonder grote negatieve gevolgen voor de productie, blijkt uit eerder onderzoek bij tomaat. De vraag is of lichtafhankelijk CO2 doseren, gecombineerd met een beperking voor de raamstand en windsnelheid, tot goede resultaten leidt bij Gerbera. Meer kennis hierover kunnen alle Gerbera telers in hun bedrijfsvoering inpassen. De uitkomsten van het onderzoek zijn dan ook niet specifiek voor Het Nieuwe Telen. Door de CO2 dosering te beperken, kan de Gerbera-teler ook beter voldoen aan toekomstige CO2-emissienormen.

Werkwijze

Wageningen UR en GreenQ Improvement Centre (GreenQ-IC) werken voor dit onderzoek nauw samen. Het is zo bijvoorbeeld mogelijk om bij IC een proef uit te voeren die aansluit aan het aflopende project Het Nieuwe Telen Gerbera. Op twee afdelingen van Wageningen UR worden ter vergelijking de Gerbera’s op de gangbare wijze geteeld met verschil in CO2-dosering. Aan deze planten worden dezelfde waarnemingen gedaan als bij IC. Hierdoor is beter te zien of er sprake is van een verschil in bloem- en plantontwikkeling.

Resultaten

Het project laat zien dat telen met een concentratie van maximaal 550 ppm CO2 en een maximale dosering van 75 kg/ha.uur goed mogelijk is. De kennis hierover is toepasbaar bij alle Gerbera telers.

De directe betrokkenheid van de praktijk zorgt voor een eerstelijns kennisoverdracht. Via Energiek2020.nu en vakbladen wordt regelmatig over de voortgang gepubliceerd. De adviseurs en telers dragen via persoonlijke contacten kennis uit het project over binnen hun netwerk.

De proef is te zien tijdens bezoekmiddagen bij GreenQ-IC en rond de Hortifair. Bij Wageningen UR en GreenQ-IC komen jaarlijks vele honderden bezoekers die bij rondleidingen van de voortgang van het onderzoek kennis kunnen nemen.

Publicaties