Project

Griesberg/Behandeling en verwaarden zilte afvalwateren

De afdeling Maritiem van IMARES heeft een breed onderzoeksgebied als werkveld. Veel van het onderzoek is ontwikkeld en uitgevoerd als contractresearch opdracht en is onvoldoende in openbare (wetenschappelijke) media naar buiten gebracht. Hierdoor is de expertise van de afdeling rond dit type onderzoek voor de buitenwereld nauwelijks zichtbaar.       

Om de marktpositie van IMARES afdeling maritiem te versterken is het belangrijk dat strategisch onderzoek uit het verleden
zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd, en dat de meerwaarde en mogelijkheden van nieuwe technieken in lopende projecten wordt gedemonstreerd. Het betreft onderzoek met duidelijke toepassingsmogelijkheden voor de ‘markt’ zoals moleculaire technieken (DNA-Metabarcoding) om de aanwezigheid van soorten en biodiversiteit efficient vast te stellen,
identificatiemethoden van (emerging) toxische stoffen in afvalwater en de toepassing van experimentele ecosystemen als brug tussen het laboratorium en het veld.

Publicaties