Project

Groen Ondernemerschap: nieuwe verdienmodellen voor natuur en groen


Het project Groen Ondernemerschap, nieuwe verdienmodellen voor natuur en groen (BOGO) heeft als doel: het inbrengen van kennis beschikbaar bij DLO aan het groene onderwijs (hbo en mbo-niveau) voor het:

  • versterken omgevingsbewustzijn van de beheerder van natuur en groen in de toekomst;
  • versterken vaardigheden en kennis benodigd voor een goede invulling van het ondernemerschap van beheerders van natuur en groen;
  • inbrengen van kennis in het curriculum over concrete mogelijkheden om inkomsten te genereren uit beheer van natuur, landschap en stedelijk groen; hierbij gaat het om producten, zoals allerlei vormen van biomassa. en om publieke goederen, waaronder ecosysteemdiensten.

Publicaties