Project

Groene groei en ecosysteemdiensten

ECO-ZEO draagt bij aan de ontwikkeling van een nieuwe verzameling groene inputs voor gebruik in de landbouw, die bijdragen aan vermindering ziektedruk en het waterverbruik reduceren. Deze producten worden in getest op efficiency, milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Deze groene producten kunnen bijdragen aan verhogen water-efficiency, onderdrukken van ziekten en plagen, verminderde inzet van gewasbeschermingsmiddelen en verhoging tolerantie landbouw voor abiotische stress.