Project

Groepsaccomodatie vleesvarkens

Het houden van vleesvarkens in groepen van 250-500 dieren komt mogelijk tegemoet aan de ruimtewensen van varkens en aan de behoefte van varkenshouders om met inzet van technologie de arbeidsbehoefte te reduceren met behoud van managementinformatie. Voor aanvang van dit project was er onvoldoende kennis over hoe een stal met grote (200-300) groepen vleesvarkens ingericht moeten worden onder de huidige Nederlandse maatstaven en wensen richting de toekomst.

Doelstellingen project

Het doel van de ondernemers is het runnen van een varkenshouderij nieuwe stijl waarbij het dierenwelzijn, de arbeidsomstandigheden en de economische rentabiliteit worden verbeterd en andere factoren als voedselveiligheid, diergezondheid en milieu niet aan waarden inboeten.

Aanpak en tijdspad

Het onderzoeksproject bestaat uit een zestal activiteiten. Het aantal deelnemende varkensbedrijven is vier (drie vleesvarkensbedrijven en één bedrijf dat opfokgelten produceert) . Activiteiten 1 t\m 5 zijn voor alle vier de bedrijven uitgevoerd.

 1. Ontwerpen huisvestingssysteem
  De ondernemers ontwerpen samen met deskundigen een huisvestingssysteem nieuwe stijl vleesvarkens met selectie- en weegstation.
 2. Verkrijgen van experimenteerruimte
 3. Preventieve welzijnstoets huisvestingsysteem en verkrijgen van experimenteerruimte
  LNV legt elk stal ontwerp voor aan een welzijnsdeskundige van ASG die het ontwerp toetst op de voorgestelde dierenwelzijnsverbetering.
 4. Realisatie huisvestingsysteem
  De betreffende ondernemer realiseert het innovatieve huisvestingssysteem op zijn bedrijf.
 5. Monitoren
  Het functioneren van het huisvestingssysteem t.a.v. dierenwelzijn en technische resultaten wordt gemonitord.  

In overleg met de opdrachtgever is het project met 1 jaar verlengd. Activiteiten voor 2013 zijn:

De onderbouwing ten aanzien van dierenwelzijnsniveau van dit systeem te kunnen versterken.
In 2013 zullen hiertoe extra waarnemingen verricht worden m.b.t. de eindsituatie t.a.v. de hokinrichting inclusief dichte vloer.
In 2013 zal een tweedelige eindrapportage opgeleverd worden, enerzijds ten aanzien van het proces van onderzoek op praktijkbedrijven en anderzijds t.a.v. de inhoudelijke resultaten van dit project. De verslaglegging van het proces is als extra activiteit t.a.v. het oorspronkelijk projectplan opgenomen.
Het monitoren van een door een door een ondernemer zelf ontworpen wroetbak met zeil. Vraagstelling hierbij is ook of deze wroetbak meegerekend kan worden als ligruimte.

Resultaten

 • Een eindrapportage m.b.t. het proces van het project waarin WUR samen met ondernemers op praktijkbedrijven onderzoek uitvoert. De eindrapportage is tweedelig. Enerzijds op de vaktechnische inhoud en anderzijds op het doorlopen proces (leerervaringen).
 • Een powerpoint presentatie met de belangrijkste vaktechnische resultaten die gebruikt kan worden tijdens excursies en voordrachten op Varkens Innovatie Centrum Sterksel en voordrachten van medewerkers Wageningen-UR in binnen- en buitenland.