Project

Groepshuisvesting kraamzeugen

Groepshuisvesting van zeugen tijdens de dracht is sinds 2013 verplicht in de EU. Tijdens de lactatie worden zeugen echter meestal individueel gehuisvest in een kraamhok. Groepshuisvesting tijdens de lactatie past in het stimuleren van duurzame stalsystemen in de varkenshouderij en sluit aan op groephuisvesing tijdens de dracht. Het doel van het project is het ontwikkelen van een commercieel toepasbaar groepshuisvestingssysteem voor kraamzeugen en hun biggen. Het systeem heeft het natuurlijke gedrag als uitgangspunt en moet leiden tot meer robuuste en meer sociale biggen met minder gezondheids- en gedragsproblemen.

 Het doel van het project is het ontwikkelen van een commercieel toepasbaar groepshuisvestingssysteem voor kraamzeugen en hun biggen. Het systeem heeft het natuurlijke gedrag als uitgangspunt en moet leiden tot meer robuuste en meer sociale biggen met minder gezondheids- en gedragsproblemen. Om te onderzoeken of dit inderdaad het geval is, wordt o.a. gekeken naar gedrag, gezondheid en productiekenmerken van biggen uit het groepskraamsysteem voor en na spenen in vergelijking met conventionele huisvesting. In beide systemen worden de biggen op een leeftijd van 4 weken gespeend. Daarnaast is in 2015 een systeemvergelijking gestart tussen het groepskraamsysteem met een zoogperiode van 4 weken en het groepskraamsysteem met een zoogperiode van 9 weken, intermittent suckling (IS) en bronststimulatie. Dit onderzoek wordt medio 2016 afgerond. Naast het effect op de robuustheid van de biggen voor en na spenen wordt er bij de zeugen gekeken naar de reproductiekenmerken en de conditie.

Publicaties