Project

Groepshuisvesting kraamzeugen

Dit systeem, met als uitgangspunt het natuurlijk gedrag van zeugen, moet leiden tot meer robuuste en meer sociale biggen met minder gezondheids- en gedragsproblemen. Hierdoor verbetert de Ecoonomische rentabiliteit van deze biggen. Het in stand houden van de groepsdynamiek met sociale structuren (deze wordt in de huidige kraamstallen verstoord) is een belangrijk uitgangspunt.

Doel van het project is het ontwikkelen van een commercieel toepasbaar groepshuisvestingssysteem voor kraamzeugen en hun biggen. Deze ontwikkeling past in het stimuleren van duurzame stalsystemen in de varkenshouderij en sluit aan op de groepshuisvestingssystemen tijdens de dracht. Dit huisvestingssysteem heeft de volgende kenmerken: De zeugen komen een aantal dagen voor afbiggen in het systeem. Net als in een natuurlijke situatie, verlaten de zeugen rondom het afbiggen voor een korte periode de zeugengroep om af te biggen in een eigen ‘los’ kraamhok met nestbouwmateriaal. Binnen enkele dagen na afbiggen  mogen de zeugen terug naar de naastgelegen groepsruimte zodat de sociale structuur van de zeugengroep zoveel mogelijk blijft bestaan. De biggen volgen de zeug naar deze ruimte op een moment dat de zeug-big contacten sterk genoeg zijn. In deze ruimte leren de biggen vast voer eten van de zeug en leren ze zich sociaal gedragen (zeug-big en big-big). Na enkele weken krijgen de zeugen gelegenheid om naar een ander deel van de ruimte te gaan, de zgn. ‘intermittent-suckling’-ruimte om zich (een deel van de dag) af te zonderen van de biggen. Hierdoor verloopt het spenen van de biggen, net als in de natuur, geleidelijk, wordt de speendip voorkomen en kan de zoogperiode verlengd worden. In de intermittent-suckling ruimte is ook een berenhok om de bronst op te wekken. Zeugen kunnen dan tijdens de zoogperiode worden geïnsemineerd en een dekstal is niet meer nodig.

Publicaties