Project

Grow2Build

In het kader van de transitie naar de circulaire en bioeconomie worden de mogelijkheden voor de inzet van biobased grondstoffen in bouw- en composietmaterialen bevorderd door lokaal en integraal vorming van de ketens van grondstof naar bouwmaterialen te stimuleren.

Hiervoor is een breed consortium gevormd van onderzoeksinstituten en bedrijven in Nederland en de omringende landen (Belgiƫ, Duitsland, Frankrijk en Engeland) die de kennis en interesse hebben om vlas- en hennepvezels als bouwgrondstof verder te ontwikkelen. Door de interregionale uitwisseling van expertise wordt een synergie tussen primaire productie en eindgebruikers beoogd. Aandacht voor de kwaliteit en beschikbaarheid van innovatieve bouwmaterialen op basis van lokaal geproduceerde biomassa verhoogt de marktvraag en economische haalbaarheid.

Beoogde output en impact

Ondersteuning van de interregionale ketens van bouwgrondstoffen op basis van vlas en hennep. Kwaliteitsverbetering door optimalisatie van teelt en verwerkingstechnieken. Promotie van innovatieve bouwproducten door informatie, sensibilisering en markt begeleiding.

Publicaties