Project

HAQUAFAMI: Bepalen kwaliteit leefgebied foeragevissen

Klimaatverandering is een belangrijke factor bij veranderingen in de vissoortenpopulatie in zee, door temperatuurverandering en planktonproductie.

Door verschillende gegevens te combineren maken onderzoekers binnen HAQUAFAMI schattingen voor bepaalde vissoorten, hier specifiek voor Noordzeeharing. De te gebruiken gegevens:

  • jaarlijkse variabiliteit in productie op verschillende trofische niveaus
  • kwaliteit van de leefomgeving (gebaseerd op fysiologisch model DEB)
  • ruimtelijke verdeling van vissoorten (akoestische gegevens)