Project

HD3486_Bruinvissurvey Doggerbank

Het Engelse DEFRA-ministerie heeft IMARES de opdracht gegeven om vliegtuigtellingen gericht op zeezoogdieren uit te voeren in het Engelse deel van de Doggersbank en wijde omgeving. Dit gebied plus aangrenzende gebieden in Deense en Duitse wateren is in augustus 2011 door een team van het Duitse Institute of Terrestrial and Aquatic Wildlife Research geteld. Het Nederlands deel is geteld door een team van IMARES.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken zijn in de zomer van 2013 de zeezoogdieren, met name bruinvissen, in de niet-Engelse delen van de Doggersbank met behulp van vliegtuigtellingen geteld. Deze tellingen sloten aan op de tellingen van de Engelse delen van het gebied. De tellingen werden uitgevoerd volgens lijntransect distance sampling technieken.

Delen van de Doggersbank zijn/worden aangewezen als N2000-gebied, zodat kwantitatieve informatie over het belang van het gebied voro HR-soorten noodzakelijk is.

Deliverables

De survey data worden verzameld volgens distance sampling technieken en worden gebruikt om dichtheden en aantalsschattignen te berekenen en verspreidingskaarten te maken. Alleen data van transecten die tijdens goede of matige waarnemingsomstandigheden zijn verzameld worden voor de analyse gebruikt.

De resultaten van de tellingen worden gepresenteerd in een rapport waarin de waarnemingen van zeezoogdieren worden weergegeven alsmede verspreidingskaarten met dichtheden en indien mogelijk aantalsschattingen.

Onbewerkte surveydata worden toegevoegd aan de nationale database.

Publicaties