Project

HD3511_Economie provincie Utrecht

Het ministerie van Economische Zaken heeft er belang bij dat het landelijke EZ-beleid goed inspeelt op economische, ruimtelijk-economische, natuur-  en landbouwvraagstukken van bedrijven, maatschappelijke organisaties en regionale overheden, maar ook vice versa. De regioambassadeur vormt de verbindende schakel tussen partijen in de regio, het Haagse ministerie en de minister en staatssecretaris. Informatie over de economie, zoals informatie over de krachtige sectoren in de regio (zoals wat vormt de motor van de economie en welke koplopers kunnen hierbij geïdentificeerd worden?) in de regio is daarom cruciaal om de signaalfunctie, maar ook de rol van verbinder te kunnen vervullen.

Doelstelling

Projectdoelstelling van het eerste deel

Het project beoogt voor de provincie Utrecht:

  • in kaart te brengen welke informatie over de regionaal-economische potentie van de regio      (publiekelijk) beschikbaar is, specifiek gericht op het verdienvermogen van kleine en grote bedrijven en de be├»nvloedingskracht van koepelorganisaties hierin.
  • een onderlinge vergelijking te maken van de beschikbare informatie/onderzoeken door een analyse uit te voeren van de gebruikte uitgangspunten, indicatoren en methodieken
  • op basis van die analyse aan te geven waar eventuele hiaten zitten in termen van data en methodieken.

Projectdoelstelling van het tweede deel:

een quickscan van de sectoren in regio Utrecht. De quick scan levert een rangorde van sectoren en clusters op, op basis van het verdienvermogen. ook worden er aandachtspunten opgeleverd voor een te ontwikkelen landelijke methodiek.

Deliverables

deel 1: Dit project levert een rapportage op met een presentatie van het onderzoek, de resultaten en conclusies en aanbevelingen.

deel 2: Dit project levert een rapportage op met een presentatie van het onderzoek, de resultaten en conclusies en aanbevelingen.

Publicaties