Project

HD3557_Genetische monitoring otters

De otter is een strikt beschermde soort (Annex II, Habitatrichtlijn) die sinds de start van de herintroductie in 2002 wordt gemonitord (aantallen, verspreiding, aanwas, mortaliteit). Daarbij wordt gebruik gemaakt van genetische technieken. Enerzijds maakt dit betrouwbare aantalschattingen mogelijk, anderzijds is het daardoor mogelijk een vinger aan de pols te houden wat betreft de genetische status van de populatie en de mate van inteelt. Op basis van deze informatie kunnen de juiste beschermingsmaatregelen worden genomen. 


De otter is een strikt beschermde soort (Annex II, Habitatrichtlijn) die sinds de start van de herintroductie in 2002 wordt gemonitord (aantallen, verspreiding, mortaliteit). Daarbij wordt gebruik gemaakt van genetische technieken. Enerzijds maakt dit goede aantalschattingen mogelijk, anderzijds is het daardoor mogelijk een vinger aan de pols te houden wat betreft de genetische status van de populatie en de mate van inteelt. Op basis van deze informatie kunnen de juiste beschermingsmaatregelen worden genomen.

De genetische monitoring wordt uitgevoerd aan de hand van DNA-materiaal aanwezig in verse spraints (uitwerpselen). Deze kunnen het best worden verzameld in de periode oktober-februari. Daarnaast worden door Alterra alle doodgevonden otters verzameld (ca. 25-30 per jaar) en wordt de doodsoorzaak vastgesteld. In geval van verkeerssterfte (ruim 80% van de doodvondsten) wordt de locatie waar de otter dood is aangetroffen zo nauwkeurig mogelijk vastgelegd. Daarmee kan een actueel beeld worden gevormd van de belangrijkste verkeersknelpunten waar mitigerende maatregelen genomen zouden moeten worden.


Publicaties