Project

HERCATCH

<p>The 2013 KB WOT project gear efficiency showed that catchability of the different gears used for the various WOT herring larvae surveys are highly different. In fact the catchability of the MIK-net was lower than expected. This has raised questions on the MIK herring larvae time series.</p> <p>The ICES Herring assessment group (HAWG) has requested IMARES to continue the comparison sampling between the MIK, Mikey M and Gulf VII during the IBTS-MIK survey in 2014.</p> <p>But these data do not give information on the behaviour of the gear in the water collumn during the sampling. Therefore experiments in a flume tank are necessary to compare behaviour of the different gears. These experiments have not been done before.</p> <p>Added value is: In recent plankton surveys we have experienced bad weather circumstances when we decide that sampling was not reliable anymore but we have no idea when the efficiency of the gear goes down. Flume tank experiments would answer the question at which weather circumstances sampling should be stopped.</p>

Het KBWOT project ‘Tuig efficiëntie’ in 2013 toonde aan de vangbaarheid van haringlarven zeer verschillend is tussen de verschillende tuigen die gebruikt worden voor de WOT monitoringen. Eigenlijk was de vangbaarheid van het MIK-net lager dan verwacht. Dit roept vragen op over de bruikbaarheid van de MIK haringlarven tijdreeks. De ICES Haring assessment groep (HAWG) heeft IMARES gevraagd dit onderzoek aan de vergelijking van de efficiëntie van MIK, Mikey M and Gulf VII planktonnetten tijdens de IBTS-MIK monitoring in 2014 voort te zetten. Maar deze monitoringsdata geeft geen antwoord op de vraag hoe het tuig zich gedraagt in de waterkolom tijdens de bemonstering. Om dit te bepalen worden er ook experimenten in een stromingstank uitgevoerd. Deze experimenten zijn nog niet eerder uitgevoerd. Een extra waarde van deze experimenten is dat we ook het gedrag van deze tuigen onder slechte weersomstandigheden kunnen onderzoeken. Tijdens recente planktonmonitoringen hebben we slechte weersomstandigheden gehad waarbij we hebben moeten besluiten om te stoppen met de bemonstering maar we hebben geen idee of en onder welke omstandigheden de efficiëntie van de tuigen veranderd. Experimenten in een stromingstank kunnen antwoord geven op de vraag wanneer de planktonbemonstering gestopt moet worden.

Tijdens de IBTS-MIK monitoring zal op alle stations een MIK en MIKey M monster verzameld worden. Tijdens de bemonstering in het Kanaal en de zuidelijke Noordzee zullen ook op alle stations een monster met het GULF VII planktonnet worden verzameld. Experimenten met de tuigen zullen uitgevoerd worden in de stromingstank van SINTEF in Hirtshals.

Deliverables

Efficiency and catchability of different gears.

Publicaties