Project

HNT Chrysant Praktijkrijp

Een afdeling van een kas van het chrysantenbedrijf Arcadia is eind 2012 met financiering van het programma Kas als Energiebron, ingericht met een luchtbehandelingskast. Deze luchtbehandelingskast kan buitenlucht mengen met kaslucht, vervolgens verwarmen tot hooguit enkele graden boven de kastemperatuur, waarna de droge lucht via een slurf boven het gewas wordt verdeeld.

De installatie is sinds december 2012 gemonitord door Wageningen UR Glastuinbouw en DLV-Plant met Financiering uit Kas als Energiebron. Uit deze monitoring is gebleken dat het systeem de luchtvochtigheid zeer nauwkeurig kan beheersen, wat in potentie kan leiden tot veel energiebesparing. Zeker na het installeren van een extra scherm in oktober 2013 bleek de energiebesparing op te lopen tot meer dan 20% t.o.v. referentie op het zelfde bedrijf. De besparing zou nog hoger kunnen zijn bij een strenge winter. Daar komt nog bovenop dat met de opgedane kennis uit de intensieve monitoring ook 10% aan warmte is bespaard in de rest van het bedrijf.

Publicaties