Project

HNT - monitoring energiezuinige bioteelt tomaat en paprika

Wageningen UR Glastuinbouw heeft in het kader van Het Nieuwe Telen de laatste jaren veel ervaring opgedaan met het inblazen van buitenlucht bij verschillende gewassen. Gebroeders Verbeek zijn bezig met innovaties op het gebied van energiezuinige bioteelt. Climeco heeft in nauw overleg met Wageningen UR Glastuinbouw en de ondernemers een energiezuinige installatie ontworpen

Doelstellingen project

 1. Technische doelstellingen
  Het monitoren en optimaliseren van een energiezuinige bioteelt.
  • Optimale benutting van het systeem bij Gebr. Verbeek
  • Inschatting van het effect van diffuus glas op de teelt
  • Beheersing van de luchtvochtigheid in een grondteelt.
  • Lessen voor doorontwikkeling en toepassing voor andere (biologische) telers
 2. Energiedoelstellingen
  • In een biologische teelt is meer ontvochtiging nodig dan in een substraatteelt. Daardoor kan met de energiezuinige ontvochtiging van een climecoventsysteem ook meer energie worden bespaard. Gestreefd zal worden naar een gasverbruik van 25 tot 30 m3/m2 per jaar.
  • Door niet meer dan de noodzakelijke hoeveelheid te ontvochtigen zal het elektriciteitsverbruik beperkt blijven.

Aanpak en tijdspad

Er wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde monitoring apparatuur en meetprotocol, zoals deze ook is toegepast bij de monitoringsprojecten bij kwekerij De Grenspaal (Steegh) in 2009-2010 en bij Vereijken kwekerijen in 2010-2011. Wageningen UR heeft in andere monitoringsprojecten effectief samengewerkt met de firma Climeco; we vullen elkaar goed aan in plantenfysiologie, kennis van het klimaat en kennis van technische installaties. Climeco zal zich richten op de technische prestaties van het nieuwe systeem en de optimalisatie van het systeem tijdens de teelt uitvoeren. Er wordt door ons vooraf een uitgebreid teeltplan, energieplan en bijbehorend meetprotocol opgesteld.

De analyses zullen gericht worden op:

 • Warmtestromen: verdeling warmte naar LBK’s, buisrail en groeibuis
 • Elektriciteitsverbruik van de ventilatoren
 • Isolatiewaarde van de (gesloten) schermen
 • Temperatuurverdeling in de kas
 • De hoeveelheid ontvochtiging via de LBK’s.
 • Effect op de teelten tomaat en paprika (m.n. bladoppervlakte, plantbelasting)

De klimaatdata en de energiedata worden via Letsgrow ingelezen, geanalyseerd en kunnen worden gedeeld met een op te richten klankbordgroep van geïnteresseerde biotelers. Verbeek blijft zelf eindverantwoordelijk voor de teelt.

Resultaten

De tussenrapportage en de eindrapportage zullen een beeld geven van de haalbaarheid en knelpunten van het systeem. Hierbij zal de nadruk liggen op de haalbare energiebesparing, het rendement van de regain unit en op de beheersbaarheid van de luchtvochtigheid in een grondteelt.