Project

Haalbaarheid BPM Polymerisatie Pilot

Als trekker van het succesvolle Biobased Performance Materials onderzoeksprogramma (BPM) coördineert Wageningen University and Research momenteel in Nederland het onderzoek naar biobased materialen en is daarmee een logische lead-partner vanuit de onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Track record, deelnemers en doelstellingen van het BPM onderzoeksprogramma sluiten daarbij naadloos aan op de activiteiten die voor de pilot worden voorzien: wat op lab-schaal wordt uitgevoerd bij BPM kan straks op de pilot worden opgeschaald, en tot grootschaliger applicatieonderzoek leiden. Vandaar ook dat de pilot onder de vlag van dit programma komt te hangen.

Een pilot is een kleine proeffabriek. Er wordt gewerkt op grotere schaal dan in laboratoria, maar veel kleiner dan op productie-schaal. Ten opzichte van een productie faciliteit zijn de investeringskosten een stuk lager: het is goedkoper om deze te bedrijven, en makkelijker om verschillende procesparameters te veranderen. Veel pilots worden gebouwd als een zogenaamde stepping stone van hetgeen in een lab is uitgevonden naar productie op commerciƫle schaal.

Multifunctionele BPM polymerisatie pilot faciliteit

Met de BPM polymerisatie pilot wordt weliswaar ook een pilot bedoeld die het gat tussen lab en commerciĆ«le schaal moet vullen maar met deze pilot wordt ook een multifunctionele polymerisatie pilot faciliteit beoogd. Een pilot dus waarmee op basis van verschillende biobased monomeren (of bouwstenen) met verschillende polymerisatie technieken - zoals polycondensatie maar mogelijk ook radicaal polymerisatie -  voor het bedrijfsleven verschillende polymeren gemaakt kunnen worden op een schaal van circa 100 kg/ dag. 

Publicaties