Project

Haalbaarheidstudie "insecten als duurzame diervoergrondstof"

Door een groeiende en koopkrachtige wereldbevolking kan een tekort onstaan aan eiwitten die beschikbaar zijn voor humane consumptie. De vraag naar onder andere dierlijk eiwit (vlees, zuivel, eieren) neemt toe en er is dus steeds meer diervoeder nodig om dit te kunnen produceren.

Doelstelling

Als dieren plantaardige eiwitten opeten die beter gebruikt kunnen worden voor menselijke voeding, is dat niet duurzaam. Een alternatief is om insecten te verwerken in diervoer. Deze insecten kunnen namelijk gemakkelijk geproduceerd worden op bijvoorbeeld dierlijke mest of GFT-afval. Het doel van dit project is het in kaart brengen van de kansen en barrières van insecten als diervoedergrondstof, het identificeren van kansen voor het bedrijfsleven en de kennis beschikbaar maken voor de diervoeder- en insectenketen.

Beoogd resultaat

Het resultaat van dit project zal een rapport zijn over de mogelijkheden en barrières van het gebruik van insecten in diervoeding. Dit rapport verschijnt naar verwachting in september 2012.

Werkwijze

  • Januari-maart 2012: studie naar al bekende informatie over dit onderwerp.
  • Maart-mei 2012: uitkomsten voorleggen aan stakeholders en verder aanvullen met ervaring uit de praktijk. Workshop met stakeholders over dit onderwerp. Onderzoeksteam analyseert de uitkomsten en beantwoordt de kennisvraag.
  • Juni 2012: rapportage en aanbevelingen voor beleid en bedrijfsleven.
  • Juli 2012: gesprek met opdrachtgever. Evaluatie en acties na de einddatum van het project worden besproken.