Project

Habeat - Kinderen groente en fruit leren eten

Onderzoek heeft aangetoond dat jonge kinderen in veel Europese landen, inclusief Nederland, onvoldoende groente en fruit eten. In Nederland (onderzoek RIVM) eet het merendeel van de jonge kinderen maar een derde tot de helft van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groente.

Verschillende studies hebben laten zien dat het moeilijk is om eetgedrag van kinderen, tieners en in het bijzonder volwassenen, te veranderen. Daarnaast is gebleken dat de jonge jaren heel belangrijk zijn voor eetgedrag op latere leeftijd.

Verschillende leermechanismen spelen hierbij een rol, maar het is onbekend welke mechanismen het best werken bij welke leeftijd en wat de langetermijneffecten van deze leerstrategieën zijn.

Doel van dit project is bepalen welke factoren bijdragen aan gezonde eetgewoonten bij jonge kinderen. Dit kan bijdragen aan een gezond eetgedrag en voldoende consumptie van groente en fruit op latere leeftijd, met de daarbij behorende voordelen voor de gezondheid.

Werkwijze

Eten in de klas: 

In 2011 heeft Food & Biobased Research onderzoek gedaan naar leermechanismen die groenteconsumptie bij kinderen van 4 tot 6 jaar kunnen bevorderen. Hierbij werd gekeken of meehelpen met koken een bevorderlijk effect heeft op de groenteconsumptie. Daarnaast werd het herhaaldelijk aanbieden van groente in verschillende vormen (reepjes en schijfjes) onderzocht als mechanisme om groenteconsumptie te stimuleren. De rol van imitatie werd onderzocht met de televisiehelden Ernst & Bobbie als rolmodel. In 2012 hebben we een laatste interventiestudie uitgevoerd waarbij gebruik werd gemaakt van de leraar als rolmodel. Ook zijn er lange termijnmetingen gedaan om te kijken of de eerdere interventies invloed hadden op groente-inname na een periode van meerdere maanden.

Resultaten

Op dit moment zijn we bezig met het analyseren van de resultaten van de studie en lange termijnmetingen die in 2012 zijn uitgevoerd alsmede vragenlijstgegevens over onder andere eetgedrag van de kinderen in de thuissituatie.                                        

Europees project

Habeat is een Europees onderzoeksproject in het 7e Kaderprogramma van de EU. Het is een samenwerking tussen verschillende onderzoeksinstellingen uit Nederland, Frankrijk, Denemarken, Engeland, Griekenland en Portugal. Het project loopt in de periode 2010-2013. Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.habeat.eu.