Project

Has trawling turned the Dutch seafloor into a high-production fish farm?

Wordt de productie van platvis op het Nederlands Continentaal Plat gestimuleerd door de bodem-beroerende visserij? In dit project worden recente modellen, die voorspellen dat een bijkomend effect van bodem beroerende visserij op de benthische macrofauna stimulatie van visproduktie is, getest.

Onze recente studie 'van Denderen, PD, van Kooten, T., en Rijnsdorp, AD 2013. When does fishing lead to more fish? Community consequences of bottom trawl fisheries in demersal food webs. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 280’ is goed ontvangen. In dit werk, analyseren we een eenvoudig voedselweb model om te bestuderen onder welke omstandigheden bodem beroering een zodanige verschuiving in de macrofauna van het voedselweb kan veroorzaken dat het productie van commerciële vis kan stimuleren. We maken gebruik van een eenvoudig gemeenschapsmodel om te bestuderen onder welke voorwaarden de combinatie van directe sterfte een effect op macrobenthos heeft. Echter, de terugkerende reactie op modelstudies is, 'maar het is maar een model'.

In het voorgestelde onderzoek zullen we kijken naar bewijs van deze processen in de beschikbare benthos gegevens.  We zullen een ‘Biological Trait Analysis’ uitvoeren (met CEFAS via het BENTHIS project) op de benthos monitoringsgegevens (MWTL), om patronen te analyseren in de benthos gevoeligheid voor bodemvisserij en de beschikbaarheid als voedsel voor vissen in relatie tot de historische bodem-beroerende visserij gegevens op de bemonsterde locatie, die we krijgen uit de VMS-gegevens. De gevonden relatie tussen visserij, diverse soorten bodemdieren (eetbaar/ niet eetbaar, gevoelig/resistent) worden vergeleken met output van het model onder verschillende scenario's van biologische regulatie (bottom-up en top-down).

In deze studie testen we recente voorspellingen die aantonen dat het effect van de bodem-beroerende visserij op benthische macrofauna de productie van vis kan stimuleren. We doen dit met behulp van een combinatie van bestaande gegevens (VMS, MWTL benthos survey) en een biologische eigenschap-database. De resultaten hebben belangrijke gevolgen voor de uitvoering van visserij management.

Deliverables

a peer-reviewed publication

Publicaties