Project

Hergebruik drainagewater grondteelten

Hergebruik van drainagewater bij grond teelten is een van de mogelijkheden om tot emissiebeperking te komen. Echter dit is alleen mogelijk voor bedrijven met een grondwaterstand binnen de diepte van het drainagesysteem. Bovendien vormen kwel (zowel zoute kwel, als zoete kwel) via grondwaterstroming als inzijging vanuit omringende sloten een beperking. Ook moet de samenstelling van het drainwater aangepast worden aan de bemestingsrecepten.

Drainagewater is bij sommige bedrijven met grondgebonden teelt goed te hergebruiken, maar niet altijd. Door kwel of inzijging is er soms teveel zout of teveel water om te gebruiken. Lozing is dan onvermijdelijk, met ook gevolgen voor de chemische waterkwaliteit van oppervlaktewater. In  dit project wordt een verkenning gedaan naar de mogelijkheid van hergebruik en worden randvoorwaarden opgesteld. Tevens worden de technische- en economische mogelijkheden van kwelbeperkende maatregelen bestudeerd. In vervolgfasen (nog geen voorziening voor) worden de kwelbeperkende maatregelen ook uitgevoerd en uitvoerig getest

Deliverables

  • Inzicht in mogelijkheden en beperkingen van hergebruik drainagewater in praktische teeltsituaties.
  • Richtlijnen voor hergebruik drainagewater in de praktijk.
  • Inzicht in de technische-, teelttechnische-, en financiĆ«le mogelijkheden en beperkingen van maatregelen voor kwelbeperking.
  • Inzicht in potentieel effect van de maatregelen op emissie