Project

Hergebruik van tarragrond en onderdrukking van quarantaine pathogenen

Tarragrond die besmet is met schadelijke micro-organismen voor planten kan niet worden hergebruikt in de land- en tuinbouw. Toch zitten er veel nuttige voedingsstoffen voor planten in tarragrond. Plant Research International onderzoekt de mogelijke behandelingen van tarragrond, zodat het veilig hergebruikt kan worden.

Doelstelling

Evaluatie van bestaande en praktisch toepasbare procedures voor het uitroeien van (quarantaine) ziekteverwekkers in planten die zich in de bodem bevinden.

Werkwijze

Een experimenteel onderzoek is uitgevoerd op zand- en kleigronden die kunstmatig zijn besmet met twee verschillende quarantaine ziekteverwekkers bij planten: Globodera pallida en Ralstonia solanacearum.

De gronden in dit onderzoek zijn 1) niet behandeld (controle), 2) ingewerkt met vers gras, 3) ingewerkt met een commercieel product 4) onderwater gezet of 5) behandeld met commercieel product in combinatie met blank zetten.

De proeven zijn uitgevoerd in gesloten vaten en bewaard in de open lucht binnen een afgeschermde plek voor het testen van quarantaine ziekteverwekkers. Beide experimenten duurden tien weken (zomer van 2011 en 2012).

Resultaten

Zowel bij klei- als zandgrond hadden de behandelingen significante vermindering in Ralstonia solanacearum en Globodera pallida tot gevolg, vergeleken met de controlegrond. Biologische desinfectie van tarragrond lijkt dus mogelijk. Hiervoor is nog verder onderzoek nodig om op grotere schaal om de eventuele risico’s van toepassing in de praktijk na te gaan.