Project

Herkomstetikkettering en de gevolgen voor de handel

Onderzoek naar invloed herkomstetikettering in de sectoren zuivel en verwerkte groenten en fruit op het vrije verkeer tussen EU-lidstaten van goederen en diensten.

De vermelding van het land van herkomst is in de Europese Unie vooralsnog enkel verplicht voor een beperkt aantal agrarische producten, te weten: rundvlees (een gevolg van de BSE crisis), honing, verse groenten en fruit, olijfolie en wijn. In Brussel wordt nu gepraat over een voorstel voor het creƫren van een rechtsgrondslag op basis waarvan de Commissie in een case-by-case benadering en na een passende effectbeoordeling een verplichte etikettering van plaats van oorsprong of ligging van het landbouwbedrijf (place of farming) voor een sector of bepaalde producten kan vaststellen.

Doel

Inzicht geven in de effecten van herkomstetikettering in de sectoren zuivel en verwerkte groenten en fruit op het vrije verkeer tussen EU-lidstaten van goederen en diensten.

Resultaten

  • Beknopt hoofdrapport in het Engels en Nederlands. Van dit rapport is tevens een pdf beschikbaar voor website en Ipad;
  • Achtergrondrapport met de meer gedetailleerde analyses (enkel als pdf beschikbaar), enkel in het Nederlands;
  • Powerpointpresentatie.

Publicaties