Project

Herstructurering IJsselmeervisserij 2020

In het actieplan Toekomstbestendig Visserijbeheer IJsselmeergebied wordt aangegeven dat herstructurering van de IJsselmeervisserij noodzakelijk is om te komen tot een vangstcapaciteit die passend is bij een duurzame visserij. De vraag is op welke wijze deze herstructurering vorm kan krijgen. Hiervoor is inzicht in de verschillende herstructureringsopties en de bijbehorende rekenvarianten en kostenplaatjes van belang.

In het Actieplan Toekomstbestendig Visserijbeheer IJsselmeergebied wordt aangegeven dat herstructurering van de IJsselmeervisserij noodzakelijk is om te komen tot een vangstcapaciteit die passend is bij een duurzame visserij. Er zijn verschillende opties mogelijk om deze herstructurering vorm te geven, elk met voor- en nadelen. Dit project geeft inzicht in de maatschappelijke kosten en economische betekenis voor de vissers van verschillende herstructureringsopties. De verschillende opties worden in de vorm van scenarios beschreven en de maatschappelijke kosten en/of economische betekenis van die varianten voor de vissers worden berekend.

Publicaties