Project

Hervorming GVB: Fasering Discardban

Projectdoelstelling is zicht krijgen op de impact van de discardsban voor de Nederlandse sector, voorstellen ontwikkelen voor de aanpak.

Onder Deens voorzitterschap is tijdens de Visserrijraad van juni 2012 door de EU-ministers een principeakkoord bereikt over een “gezamenlijke benadering” (‘common approach’) ten aanzien van de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. De besluitvorming echter, zal nog op zich laten wachten. Het valt onder de normale wetgevingsprocedure, wat inhoudt dat ook het Europees Parlement ermee moet instemmen. Of het EP in staat zal zijn om dit najaar (2012) al te doen is nog de vraag. Het zal het Ierse voorzitterschap er alles aan gelegen zijn, om te proberen tijdens haar voorzitterschap in het eerste semester 2013 een akkoord te bereiken. In ieder geval over gevoelige onderwerpen als de discardsban. Dit zal uiterlijk juni 2013 aan de orde komen, mogelijk al eerder (april?). De kottersector, zich bewust van de ontwikkelingen in Europa, heeft in het KBO van 11 juli ingestemd met de oprichting van een werkgroep om te kijken hoe dit het beste invulling kan krijgen.

Projectdoelstelling is zicht krijgen op de impact van de discardsban voor de Nederlandse sector, voorstellen ontwikkelen voor de aanpak.