Project

Herziening Udd regeling evalueren

Op 1 januari 2017 is de gewijzigde UDD regeling van kracht geworden. De wijzigingen kwamen voort uit een evaluatie en zijn toegelicht in de Kamerbrief van 16 februari 2016. Daarin is ook aangegeven de wijzigingen te evalueren op praktische werkbaarheid.

Heeft de herziening van de UDD-regeling geleidt tot een betere praktische werkbaarheid van deze regeling in de sectoren melkvee, varkens, pluimvee en vleeskalveren, met betrekking tot vrijstellingen voor bedrijven met een structureel laag antibioticagebruik en het inzetten van tweede keuze middelen, specifiek op het gebied van:

  1. Bedrijfsspecifieke aandoeningen
  2. Maximalisatie van de voorraad tweede keuze middelen
  3. Contactmomenten voorafgaand aan inzet van tweede keuze middelen

Publicaties