Project

Herziening bestuurlijke arrangementen in Nationale Parken

De transitie die het natuurbeleid voorstaat, staat of valt met veranderend gedrag van de samenleving én de overheid. Hoe samenleving en overheid hierin acteren, welke (nieuwe) samenwerkingsvormen ontstaan, welke rol ieder pakt en wat de effecten zullen zijn, is niet geheel te voorspellen. Het is van belang om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop en de omstandigheden waaronder nieuwe samenwerkingsconstructies tussen bekende(zoals natuurbeschermingsorganisaties) en onbekende actoren (zoals burgerinitiatieven) ontstaan. Deze rolverschuivingen kunnen ook binnen bestaande organisaties plaatsvinden, of het ontstaan van nieuwe organisaties bewerkstelligen. In dit project wordt nagegaan wat er nodig is om initiatieven en betrokkenheid bij natuur van burgers, bedrijven en andere groepen uit de samenleving van marge naar mainstream te krijgen. De doelgroepen van dit onderzoek zijn: PBL, Ministerie van EZ, provincies, gemeenten en andere betrokkenen bij Nationale Parken.

De transitie die het natuurbeleid voorstaat, staat of valt met veranderend gedrag van de samenleving én de overheid. Hoe samenleving en overheid hierin acteren, welke (nieuwe) samenwerkingsvormen ontstaan, welke rol ieder pakt en wat de effecten zullen zijn, is niet geheel te voorspellen.

Het is van belang om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop en de omstandigheden waaronder nieuwe samenwerkingsconstructies tussen bekende(zoals natuurbeschermingsorganisaties) en onbekende actoren (zoals burgerinitiatieven) ontstaan. Deze rolverschuivingen kunnen ook binnen bestaande organisaties plaatsvinden, of het ontstaan van nieuwe organisaties bewerkstelligen. In dit project wordt nagegaan wat er nodig is om initiatieven en betrokkenheid bij natuur van burgers, bedrijven en andere groepen uit de samenleving van marge naar mainstream te krijgen. De doelgroepen van dit onderzoek zijn: PBL, Ministerie van EZ, provincies, gemeenten en andere betrokkenen bij Nationale Parken.

Publicaties