rijst

Project

Het gedrag van rijst onder droogtestress

Dit project beoogt het toepassen van een systeembiologieaanpak op het beschrijven en modelleren van het gedrag van rijst onder droogtestress.

Bijzonder punt van aandacht is de modellering van de fotosynthese als een dynamisch proces. Uiteindelijk doel is het kweken van rijstsoorten die beter bestand zijn tegen droogte.

Aanpak en tijdspak

  1. literatuurstudie
  2. data analyse
  3. ontwikkelen eerste modellen

Met deze activiteiten is vanaf oktober 2012 een begin gemaakt.

Resultaten

Einde 2012: Er is reeds een uitgebreid literatuuroverzicht geschreven dat kan dienen als inleiding op het proefschrift.