Project

Het gedrag van rijst onder droogtestress

Dit project beoogt het toepassen van een systeembiologieaanpak op het beschrijven en modelleren van het gedrag van rijst onder droogtestress.