Project

Het nieuwe gewas (KaE)

Voor groei en productie van bloemen en groenten wordt uitgegaan van een Leaf Area Index (bladoppervlak per oppervlakte bodem) groter dan 3 m2/m2 om een optimale lichtbenutting te krijgen. Uit praktijkervaring en uit modelsimulaties is bekend dat het belangrijk is hoe deze LAI tot stand is gekomen.

Een open gewas zou gunstiger zijn voor de lichtefficiĆ«ntie. In de tomatenteelt wordt als standaard behandeling het weghalen van een blad in de kop gedaan, met als belangrijkste reden dat de plant dan geen energie in dit blad hoeft te investeren, maar dit kan gebruiken voor de aanmaak en uitgroei van vruchten. Uit het onderzoek met diffuus glas komt naar voren dat ook een betere lichtverdeling over bladeren gunstig is voor de totale gewasfotosynthese en de productie.  Een open gewasstructuur is daarbij gunstig voor de lichthoeveelheid die op de vruchten komt en meer licht op de vrucht lijkt gunstig te zijn voor de snelheid van afrijping en vruchtstevigheid. 

Toetsen van de hypothese dat een open gewasstructuur in combinatie met een LAI van ca. 2 een hogere lichtefficiĆ«ntie geeft dan een normale gewasstructuur. Bij een betere lichtefficiĆ«ntie van 10% kan voor een gelijke productie op de assimilatiebelichting 10% worden bespaard. Door de lagere verdamping kan op warmte input 5 % worden bespaard. Het project moet uiteindelijk leiden tot praktische kennis voor een betere lichtbenutting in de belichte en onbelichte teelt bij hoog opgaande groentegewassen.

Publicaties