Project

Hi-Led

Verlichting in kassen kost veel energie. LED technologie ontwikkelt zich razendsnel. Toepassing van LED maakt 25% energiebesparing mogelijk terwijl gelijktijdig productie en kwaliteit bevorderd kunnen worden. LED verlichting biedt ook mogelijkheden om gezondheid en gemoedstoestand van mensen te bevorderen of om kunst tot uitdrukking te laten komen.

In de afgelopen jaren is het gebruik van assimilatiebelichting in de glastuinbouw flink toegenomen en daarmee ook het elektriciteitsgebruik. Ten opzichte van de veel gebruikte SON-T lampen hebben LEDs een aantal voordelen. Ze zijn klein, efficiënt, en verkrijgbaar in meerdere lichtkleuren. In het EU project  HI-LED werkt Wageningen UR Glastuinbouw samen met Hortilux Schréder en een aantal internationale partners aan het ontwikkelen van nieuwe belichtingstrategieën om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van LEDs.

In de tuinbouw wordt vooral belicht met rode LEDs, aangevuld met 5-10% blauw. Er is nog maar weinig bekend over de mogelijkheden om de groei van planten te sturen met lichtkleuren. In het HI-LED project doen we onderzoek naar de effecten van rood, blauw, groen, geel en wit licht en een mix van rood en blauw licht op groei en ontwikkeling van jonge tomaten en paprikaplanten. Hiervoor maken we gebruik van door Hortilux geleverde LEDs, bij een achtergrond van natuurlijk licht. Uit de metingen bleek dat de lichtkleuren duidelijke effecten hebben op processen als strekking, fotosynthese, bladmorfologie, absorptie en uiteindelijk de aanmaak van biomassa.

In het seizoen 2015/2016 zijn deze resultaten toegepast in een tomatenteelt, waarbij de eerste paar uur van de dag werd belicht met groen of blauw licht, en vervolgens de rest van de dag met rood LED licht. De planten die de eerste paar uur van de dag blauw licht kregen waren korter en donkerder van kleur dan de andere twee behandelingen. Deze planten bleken uiteindelijk de hoogste productie te hebben. Er waren geen verschillen in vruchtkwaliteit tussen de behandelingen. Hieruit blijkt dat het mogelijk is groei en productie van tomatenplanten te sturen door de lichtkleur gedurende de dag aan te passen naar de behoefte van de plant. Verder onderzoek zal nodig zijn om dit verder te optimaliseren.

Publicaties