Project

High Tech Europe: alliantievorming en kennisdoorstroom MKB

De Agrifood industrie is de grootste “maakindustrie” in Europa (14% marktaandeel). De concurrentiekracht van deze industrie loopt terug als gevolg van de voortschrijdende globalisering.

Doelstelling

Excellent universitair onderzoek in Europa leidt niet tot innovaties in de industrie (Europese innovatie paradox), onder andere door de versnipperde (regionale) aanpak en het feit dat meer dan 99% van de bedrijven in het Europese Agrifood domein behoort tot de categorie Midden- en Klein Bedrijf. Het project high Tech Europe beoogt alliantievorming rond High Tech Food faciliteiten, o.a. door een Netwerk of Excellence, en kennisdoorwerking naar het MKB.

Publicaties