Project

High throughput cellulaire assays

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling binnen de toxicologie en chemische risicobeoordeling is het Adverse Outcome Pathway (AOP) concept. Dit wordt gezien als de kern van het nieuwe op mechanisme gebaseerde testen van stoffen op toxiciteit.

Het doel van dit project is om een panel van op fluorescentie gebaseerde bioassays op te zettendie representatief zijn voor verschillende cellulaire processen waarvan verstoring kan resulteren in toxiciteit. De fluorescentie wordt gemeten via real-time (live) cell imaging. Meerdere typen fluorescenties (d.w.z. effecten op verschillende pathways) kunnen tegelijk worden gemeten. De assays, in combinatie met een cell imager, worden ingezet voor het identificeren van mogelijke gevaren van (nieuwe) stoffen.

Publicaties