Project

HighNoon: adaptatie aan veranderende waterbeschikbaarheid in Noord-India

In het noorden van India is men voor water sterk afhankelijk van moessonregens en smeltwater van sneeuw en ijslagen in de Himalaya. De verwachting is dat als gevolg van klimaatverandering de Himalaya-gletsjers zich zullen terugtrekken en de moessonneerslag en -patronen zullen veranderen. Er is echter nog veel onzekerheid over waar deze processen precies zullen plaatsvinden en op welke termijn.

Deze mogelijke veranderingen zullen enorme gevolgen hebben voor de waterbeschikbaarheid in dit gebied, dat wordt gekenmerkt door een groeiende bevolking, een ‘booming economy’ en daarmee een sterk groeiende watervraag. Het is daarom belangrijk adaptatie strategieën te ontwikkelen, die bij verschillende scenarios omgeven met onzekerheden, robuust zijn.

Doelstelling

Het doel van het HighNooN project is om de veranderingen op de ruimtelijke en temporele verdeling van water in het noorden van India in kaart te brengen. Hierbij moeten verschillende belangrijke processen expliciet worden meegenomen: de impact van het terugtrekken van de Himalaya-gletsjers, mogelijke veranderingen in de moesson en een stijgende watervraag door een groeiende bevolking en economie.

Het tweede doel is om deze informatie vervolgens te gebruiken voor het ontwikkelen van robuuste adaptatiestrategieën met actieve participatie van stakeholders die opereren op verschillende besluitvormingsniveaus.

Aanpak en tijdspad

Concreet bestaat de bijdrage van Alterra in 2012 uit de volgende activiteiten:

  • Ondersteuning van Indiase partners bij het participatief ontwikkelen van adaptatiestrategieën in drie casestudiegebieden.
  • Ontwikkeling van een transdisciplinaire methodiek die het mogelijk maakt om kwantitatieve kennis te verbinden en integreren met kennis en belangen van lokale stakeholders.
  • Evaluatie van de adaptatiestrategieën met behulp van hydrologische en water resources modellen.

Resultaten 2012

Mondiaal model LPJmL is geschikt gemaakt voor India; gewasopbrengsten per deelstaat zijn gecalibreerd, waardoor het model in staat is voedselproduction van India, inclusief ruimtelijke variatie in opbrengsten door klimaat en management, te simuleren. Met dit model is de voedselproductie te koppelen aan waterbronnen. 

De volgende presentaties zijn in 2012 gehouden:

  • Siderius. C. (2012) Can we model climate change impacts on India's river basins? Experiences from the Ganges. Presented at the Delhi Sustainable Development Summit, feb 2012
  • Biemans. H. (2012). Water constraints to future food supply and an assessment of possible solutions. World Water Week, Stockholm aug 2012.

Resultaten

Resultaten zijn:

  • Een transdisciplinaire methodologie voor het identificeren en prioriteren van adaptatiestrategieën.
  • Per casestudie een pakket met prioritaire sociaal robuuste adaptatiestrategieën.
  • Wetenschappelijke publicaties en presentaties.

Website

Publicatie