Project

Highly innovative marine portfolio

Het KB-DLO onderzoek binnen het thema System Earth Management is meerjarig beschreven in de UitvoeringsAgenda. Duidelijke prioriteiten zijn aangegeven en er worden meerjarige projecten mee gefinancierd. De ervaring leert echter dat het meerjarig vastleggen van financiering tegenstrijdig is met innoveren; gedurende het boekjaar komen er acute kennisvragen die passen binnen de beschreven themalijn en leiden tot verrassende en bruikbare resultaten.

Dit project betreft een reservering van 10% van het Wageningen Marine Research-aandeel binnen KB-SEM voor kortlopende, acute, innovatieve kennisvragen.

Publicaties