Project

Holland Innovative Potato

Dit deel is integraal onderdeel van het Holland Innovative Potato initiatief. De focus is op inhoudsstoffen en in 2017 wordt gestart met analyses van de inhoudsstoffen van de Solanum collectie, zowel aan knollen als ook aan bladeren.

De resultaten van deze analyses kunnen de basis vormen voor verder onderzoek aan de voedingswaarde van de knol alsmede de functie van deze stoffen in bladeren als afweer tegen insecten. Bovendien is kennis over de samenstelling van secundaire metabolieten in plant en knol van belang voor de circulaire economie, waarbij planten beter benut gaan worden als basis voor industriele toepassingen.

Publicaties