Project

Hoogtekaarten Caraïbisch Nederland

BES (Bonaire, St Eustatius en Saba) eilanden in het Caribisch gebied zijn sinds Oktober 2010 Nederlandse gemeenten geworden en vormen een hotspot wat betreft biodiversiteit. Dit brengt specifieke verantwoordelijkheden met zich mee, waaronder een gedegen natuurbeleidsplan. Elk plan en de monitoring hiervan vraag om goede basis kennis en data. Naast het hebben van een goede topografische kaarten is het voor vele studies van groot belang om goede hoogtekaarten te hebben.

Doelstelling

Gedetailleerde hoogtekaarten (Digital Terrain Models) zijn van belang voor onder andere pre-processing van zeer hoge resolutie satellietbeelden (e.g. 2 meter ruimtelijke resolutie), geomorphologische studies, bodemkundige surveys, hydrologische modelering, soorten niche modellering, etc. Op dit moment ontbreekt het aan goede hoogte kaarten voor de BES eilanden, en deze zijn vooral voor Saba en St. Eustatius met een zeer gevarieerd en complex reliëf van groot belang. Het ontbreken hierva belemmert de uitvoering van vele studies, waaronder erosieonderzoek en habitatkarteringen. Daarom zullen voor Saba en Statia gedetailleerde hoogtekaarten worden geproduceerd met een ruimtelijke resolutie van 0.5 meter en een hoogte nauwkeuringheid van 1 meter.

Werkwijze

De productie van hoogtekaarten voor Statia en Saba worden uitbesteed aan Dotka Data. Het gaat namelijk om een enorme productieklus, waarbij stereofoto's (nadat ze gescand en geometrisch gerefereerd zijn) geïnterpreteerd worden naar hoogtewaarden met zeer geavanceerde software. Voor Statia en Saba zullen stereo luchtfoto's van 1991 op schaal 1:8000 worden gebruikt. Naast de hoogtekaarten zullen ook de mozaïeken van ortho-foto's tot 1 geheel uitgeleverd worden.

Resultaten

Het resultaat zijn de hoogtekaarten (Digital Terrain Models) voor Statia en Saba in raster format (0.5m ruimtelijke resolutie). Het creëren van de accurate DTM is van belang. Niet alleen voor de genoemde voorbeelden, maar ook voor toekomstige studies.