Project

Host-pathogen interactions

Sinds een aantal jaren is er een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de kennis over hoe cellen en weefsels van de gastheer signalen afgeven als reactie op infecties met pathogenen. Deze recent ontdekte signaalstoffen, miRNAs genaamd, spelen een zeer grote rol in de regie van de gastheerrespons. Bij de mens, waar deze ontwikkeling is begonnen, zijn inmiddels 1900 verschillende miRNAs aangetoond. Ook bij meerdere diersoorten is een zelfde rol en vergelijkbare grote variëteit reeds aangetoond. Uit literatuuranalyse blijkt dat het onderzoek aan miRNAs en vooral hun gebruik als biomarkers in de laatste vijf jaar enorm is toegenomen. Dit heeft geleid tot de ontdekking van grote aantallen nieuwe biomarkers, in eerste instantie in de humane oncologie en later voor diverse infectieziekten.

Gastheer-pathogeen interacties, in het bijzonder bij intracellulaire bacteriële infecties, zijn zeer bepalend voor de etiologie, pathogenese en immunologische respons. Een groot aantal aangifteplichtige bacteriële dierziekten behoort tot deze intracellulaire (en soms zelfs chronische) infectieziekten zoals, Tuberculose, Brucellose, Q-koorts, Tularensis en Chlamydia.

Het doel van dit project is expertiseontwikkeling op het gebied van determinatie en analyse van microRNA expressie profielen om meer inzicht te verkrijgen in de gastheerrespons op intracellulaire bacteriële infecties. Dit kan bijdragen tot nieuwe oplossingsrichtingen voor interventie en diagnostiek voor intracellulaire bacteriële pathogenen. De ontwikkeling van deze  expertise wordt gedaan aan de  de hand van een in vitro infectiemodel. Hierbij wordt gekeken naar macrofaagcellijnen in combinatie met de intracellulaire bacteriën M. bovis, Brucella spp., en M. avium spp., Coxiella en Chlamydia. Van deze combinaties worden miRNA profielen gemaakt en vervolgens geanalyseerd. Hierbij kan mogelijk worden vastgesteld of er miRNA profielen zijn die als biomarker gebruikt kunnen worden voor bacteriesoort en/of mate van pathogeniciteit.

Publicaties