Project

Houdbaarheidsverlengende verpakkingen

Het project resulteert in een langere houdbaarheid van gesneden champignons en sla. Deze verlenging vermindert voedselverliezen en verlaagt kosten. De markt zal vergroot worden en de verbeterde kwaliteit van het product leidt tot meer aankoop door consumenten en daarmee een hogere inname van vers, gezond voedsel.

Aanpak en tijdspad

Het project startte in januari 2012.  Fase I richtte zich op de inventarisatie van mogelijheden i.s.m. het bedrijfsleven. Vervolgens werden in Fase II verpakkingsexperimenten en bewaarproeven  uitgevoerd (april 2012). De meest kansrijke concepten werden getest in Fase III in de praktijk (zomer 2012). Vervolgens werdt in Fase IV de resultaten gerapporteerd (najaar 2012).

Publicaties