Project

Humistatus: topkwaliteit uit duurzame bewaring door inzicht in vochtstatus

Vochtgerelateerde problemen bij versproducten, zoals schimmel en fysiologisch bederf, leiden tot waarde- en gewichtsverlies. Opvallend is dat deze problemen sterk partijspecifiek optreden. Sprekend zijn de kwaliteitsproblemen bij een lange bewaring van appels en peren. Ook bij andere producten in kortere ketens, denk hierbij aan trostomaten , leidt vocht-gerelateerd bederf (kroonschimmel) in de keten tot aanzienlijke verliezen.

Doel van het project

Het realiseren van  minder verliezen in de keten door een betere (voorspelbare) kwaliteit, alsmede energiebesparing tijdens de bewaring. Daarbij wordt gezocht naar manieren om partijspecifiek vochtverlies en vochtgerelateerde problemen beter voorspelbaar en beheersbaar te maken. 

Werkwijze

In dit publiek-private samenwerkingsproject (PPS) met als penvoerder de KNVvK (Koninklijke Vereniging voor Koude) werkt Wageningen University & Research samen met een  groot aantal partijen uit verschillende sectoren:

  • Technieksector (koudetechniek, sensortechniek, verpakkingen)
  • Hardfruitsector (teelt, bewaring, handel)
  • Tomatensector (veredeling, teelt, handel)

De focus binnen dit project ligt op peren en trostomaten. Er wordt een nieuwe methode ontwikkeld waarmee de "vochtstatus" van een vers product gemeten en geanalyseerd wordt om er vervolgens, liefst partijspecifiek, op te kunnen sturen middels aanpassing van condities in de keten. Er wordt op labschaal (WP1) gewerkt aan de definitie en screening van verschillende meetmethodes. Lopende het project wordt vanuit de metingen en meetmethoden een prototype sensor ontwikkeld (WP2). Middels gerichte variatie in initiële kwaliteit/vochtstatus tijdens de teelt wordt inzicht verkregen over beïnvloeding van vochtstatus voor de oogst (WP3)Ondertussen wordt er in diverse bewaarcellen voor peren en in de keten van trostomaten gekeken naar variaties en mogelijke veranderingen in conditionering en werkwijze om de vochtstatus van de producten positief te beïnvloeden (WP4). Effecten van technische vernieuwingen in koeleropzet (WP5) en keuze voor koudemiddel (WP6) in bewaarcellenworden ook onderzocht.

Deliverables

  • Een biomarker: een "vochtstatus" definitie en een meetmethode
  • Een prototype sensor voor vochtstatus
  • Een protocol voor vooroogst en bewaring/keten om vochtstatus te beïnvloeden om vochtgerelateerde problemen tijdens de lange bewaring van peren of in de keten van trostomaten  te voorkomen
  • Meet- en regelalgoritmes voor het realiseren van goede instellingen van het celklimaat.
  • Gebruiksprotocollen en ontwerpparameters voor het conditioneringssysteem: koudemiddel, verdamper, afkoeling, luchtcirculatie, verpakking, stapeling, bevochtiging, leidend tot minder vochtgerelateerde problemen en energiebesparing
  • Partijspecifieke oplossingen voor robuuste lange bewaring en bij trostomaat voor de juiste balans tussen vochtverlies van groene delen enerzijds en  kroonschimmel anderzijds
  • Inzicht in ruimtelijke verdeling van vochtverliesvariaties in bewaarcellen

Publicaties