Project

Humistatus: vochtstatus en -regulatie met nieuwe proces- en koelmethoden

In veel groente & fruitketens zijn problemen met enerzijds rot en anderzijds uitdroging van versproducten. Dit zorgt voor veel verliezen in de keten. Het lastige is dat deze problemen partijspecifiek voorkomen en dat er van tevoren geen goede inschatting gemaakt kan worden welke partijen problemen gaan krijgen en of het risico hoger is op rotting of juist uitdroging.

Doel

Het doel binnen dit project is om een nieuwe meetmethode te ontwikkelen waarmee vochtstatus partijspecifiek beheerst kan worden voor twee doelproducten: peren en trostomaten. We willen aantonen en mogelijk maken dat een partij peren ons middels zijn actuele ‘Humistatus’ meer kan vertellen over de kans op kwaliteitsproblemen in de keten.

Resultaat

In het project is meer begrip opgebouwd wat humistatus inhoudt en hoe dit beïnvloed wordt door verschillende condities in de keten. Met deze kennis is onder andere gewerkt aan ontwikkeling van methoden en een sensor waarmee beter gemeten en gestuurd kan worden, voor en tijdens bewaring van peren, ter voorkoming van rot of slappe nekken. Daarnaast is met behulp van opgedane kennis uit experimenten gewerkt aan optimalisatie van de verpakkingsmethode voor trostomaten, ter voorkoming van kroonschimmel bij trostomaten

Ontwikkelde methoden/modellen:

  • Voorlopig model gebruikmakend van non-destructieve beeld metingen, dat bij inslag van partijen peren een risico berekend op ontwikkeling slappe nekken tijdens bewaring
  • Proof-of-concept om indirect gewichtverlies van peren te meten middels ultrasoontechnologie
  • Verbeterde NIR-modellen om watergehalte en Brixgehalte te voorspellen in peren
  • Quickscan benutting koelcapaciteit perenbewaring: een verkennende tool om afwijkend koelgedrag in kaart te brengen en mogelijke oorzaken vast te stellen en bespreekbaar te maken.
  • Meetmethode ontwikkeld om koelergedrag op basis van infraroodopnames in kaart te brengen.

      Publicaties