Project

IBTS otolith sampling scheme

Budgets and treating survey fish as test animals started a discussion on the power of the IBTS otolith sampling scheme. No sound statistical proof exists for this scheme, raising questions about the validity and efficiency of this scheme. This projects aims to provide a statistical sound otolith sampling scheme, as side aims reduce the number of test animals, free time to collect additional data, and possibly reduce costs. 

De huidige manier van otolieten verzamelen tijdens de IBTS levert mogelijk niet de beste gegevens in de meest efficiƫnte manier. Het huidige schema is gebaseerd op het verzamelen van de otolieten per ruimtelijke gebied (Roundfish area) en per cm-klasse. Deze manier van verzamelen resulteert in een grove ruimtelijke schaal en grote aantallen otolieten. Een snelle simpele analyses heeft laten zien dat, gebruikmakend van voorstellen uit recente publicaties, het schema van de IBTS aangepast kan worden naar per trek verzamelen van otolieten met een andere lengte stratificatie en dat dit vergelijkbare of betere lengte-leeftijd sleutels oplevert terwijl het aantal te verzamelen otolieten verkleind wordt. Dit project moet de snelle analyse statistisch onderbouwen en de analyse uitbreiden naar alle doelsoorten.

Publicaties