Project

ICES Pulskor monitoring

Er wordt binnen dit project een vergelijkend onderzoek uitgevoerd tussen twee type pulskorren en de traditionele boomkor.

Het ministerie van EZ wil graag door met de pulskor. Momenteel mag er alleen met een tijdelijke ontheffing gevist worden met de puls. Voor een permanente toelating van de pulskor als vistuig is bewijs aan de EU nodig dat de pulskor niet schadelijk is voor de ecosystemen van de zee.

Dit project is hiervoor heel relevant en verzameld gegevens over de effecten van de pulskor op het ecosyteem en vergelijkt de effecten van de pulskor met de effecten van de tradtionele boomkor.

Er wordt binnen dit project een vergelijkend onderzoek uitgevoerd tussen twee type pulskorren en de traditionele boomkor.

Zie ook